LEVERING WEGENBOUW BEDRIJFSINFO

J.C. van Markenstraat 30, 9403 AS Assen | 0592-345275 |

Onderhoud bestrating

Gebruik in de winter nooit dooizout. Dit tast de duurzaamheid en het uiterlijk van de tegels aan.

Reinig uw terras bij voorkeur nooit met een hogedrukspuit. Een te hoge waterdruk zal het tegeloppervlak aantasten, waardoor fijn grind zichtbaar wordt. Een verschijnsel dat bij normaal gebruik pas na meerdere jaren zal plaatsvinden.

Last van algen en mos? 

Zand is een uitstekend schuurmiddel. Door regelmatig te vegen met wat straatzand op de tegels/stenen zullen mos en algen makkelijker verdwijnen en de voegen weer opnieuw gevuld worden waardoor de bestrating er weer beter uitziet.

Brekerszand is vaak te grof waardoor er beschadiging kan ontstaan.