LEVERING WEGENBOUW BEDRIJFSINFO

J.C. van Markenstraat 30, 9403 AS Assen | 0592-345275 |

Contact

 

 

Hendriks Wegenbouw
J.C. van Markenstraat 30
9403 AS Assen

Tel: 0592-345275

E-mail: verkoop@hendriksbestrating.nl

Wilt u ons show terrein bezoeken dan kan het voorkomen dat het hek is gesloten, neemt u dan telefonisch contact met ons op.

 

LET OP !! VAN 1 NOVEMBER T/M 31 DECEMBER GELDT EEN PRIJSVERHOGING VAN 9% -24 %. VANAF JANUARI VOLGT OPNIEUW EEN STIJGING VAN 9 - 24%

Geachte relatie, 

De afgelopen maanden zijn voor onze markt ongekend, keer op keer worden we geconfronteerd met kostenstijgingen.
Het overgrote deel van deze kostenstijgingen hebben wij de laatste maanden voor onze eigen rekening genomenen beschouwen we als ondernemersrisico zijnde, echter de laatste maand zijn de kosten dusdanig toegenomen dat we nu genoodzaakt zijn om deze onvoorziene kostenstijgingen aan u door te belasten. 

Deze situatie was niet te voorzien en wij beroepen ons dan ook op een overmachtsituatie die kan leiden tot (verdere) vertragingen in productie, leveringen en/of prijsstijgingen. 

Op dit moment berekenen wij u een Energie- en Grondstoffentoeslag van respectievelijk 3% (en 5% voor de tegeldragers),deze toeslag zullen wij per 1 november 2022 verhogen naar 9%.

Uitzondering hierop is de toeslag op de structusolprofielen deze blijft ongewijzigd op 24%. 

Deze verhoging van de Energie- en Grondstoffentoeslag zal gelden voor zowel bestaande als nieuwe orders en zal aan u doorberekend worden. 

Daarnaast zullen we per 1 januari 2023 de prijzen wederom substantieel verhogen; in de prijslijst voor 2023 zullen de toeslagen van 9% en 24% opgenomen worden in de nieuwe prijzen. 

Zoals het zich momenteel laat aanzien zullen huidige onzekerheden nog wel even aanhouden. Mocht deze situatie in positieve of negatieve zin verder wijzigen, dan behouden we ons het recht om opnieuw wijzigingen in de prijs door te voeren.

Uiteraard zullen we u in dat geval daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Wij betreuren het dat we deze stap moeten nemen en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 
Met vriendelijke groet,

 

 

Willem en Jeannet Baas-Hendriks