LEVERING WEGENBOUW BEDRIJFSINFO

J.C. van Markenstraat 30, 9403 AS Assen | 0592-345275 |

Wegenbouw

Hendriks is vanaf 1956 actief als stratenmakerbedrijf die veel straten heeft aangelegd in Noord-Nederland.
Vooral in de ruilverkaveling toen de zandwegen bestraat werden of verbreed zodat het moderne verkeer hier ook gebruik van kon maken.
In de gemeente Assen werden verschillende straten aangelegd onder andere in de nieuwbouwwijken, maar ook in de gemeente Hoogeveen en de gemeente Midden-Drenthe hebben wij onze stenen achtergelaten. Jarenlange samenwerking met verschillende woningcorporaties bewijst de kwaliteit die wij kunnen bieden.

De samenwerking tussen opdrachtgever en Hendriks gebeurt altijd in goed overleg en bevat geen verassingen achteraf.